Ungdomstråkk i Bycampus

Kors sjer byen din ut da kis?

Hvor beveger ungdom seg i Bycampus? Hvilke er de viktige hovedårene? Hvor møtes ungdom? Hva trenger oppgradering?

Høsten 2015 gjennomførte Trondheim kommune en workshop med ungdom i bydelen for å finne ut av hva som, for dem, er de viktigste vegene, punktene og byrommene. Konklusjonene av arbeidet synliggjør verdier i bydelen som ikke fanges opp i de mer etablerte forundersøkelser man gjennomfører så som barnetråkk eller undersøkelser av de voksnes bruk av byen. Ungdommen er svært viktige og aktive bybrukere, med perspektiver vi må fange opp og ta på alvor.

What is your City?

Do we know enough about how youth experience the city and the areas in the future city campus? Does the city improve after we have taken action?

Youth from the borough together with planners from the municipality carried out a workshop on urban spaces and passes in 2016. The conclusions helps us to understand how the urban spaces are percieved and used by this group, and gives important input on values and use we seldom collect in the more traditional research on small childrens use and adults use and walkpatterns.

Hvor er det skummelt å være og hvor er det fint?

Verkstedet ble gjennomført med elever ved Rosenborg ungdomsskole som bor i bydelen der Bycampus skal utvikles, og som derfor har sin skoleveg gjennom planområdet. 2 representanter fra byplankontoret gjennomførte verksted sammen med ungdommene og lærerkrefter fra valgfaget Demokrati i Praksis.


Mål med prosjektet

  • Få systematisk kunnskap om hvordan byrommene våre brukes, oppleves og kan forbedres
  • Få frem verdier i byen voksne ikke alltid oppfatter, både positive og negative (hvor er det skummelt å være)
  • Få utvidet kunnskap om skoleveger i bycampusområdet og verdier som må hensyntas i de videre prosessene i bydelen.
  • Samle ideer til nye byromstiltak

Kontaktperson:

  • Kristin Tinmannsvik/Øystein Ask

Samarbeid:

  • Rosenborg ungdomsskole - Demokrati i praksis
  • Trondheim kommune
  • Områdeløft Saupstad-Kolstad

Omtaler

21.03.2017 - Trondheim 2030 - Trondheimsungdom vil ha mer aktivitet på NTNU-campus

01.03.2017 - Trondheim kommune - Demokrati i praksis - medvirkningsprosjekt ved Rosenborg skole

08.12.2016 - Adresseavisen - Dette vil fremtidens studenter ha

Se også

Bycampus.no