Trøndelagsløftet

velferdsteknologi

for et samlet trøndelag

Dette nettstedet er laget for det trønderske spredningsprosjektet for velferdsteknologi, heretter kalt Trøndelagsløftet. Prosjektet er under etablering og informasjon blir fortløpende lagt til på nettstedet. Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene i Trøndelag, Fylkesmannen i Trøndelag og KS Midt-Norge.

Her vil du finne informasjon om aktiviteter og kunnskapsdeling for kommunene. Det er også mulighet til å stille spørsmål og alle svar blir publisert her.

Prosjektkoordinator er Kirsti Fossland Brørs. I prosjektgruppen sitter Solrunn Hårstad fra Værnesregionen, Kjell Øivind Arntzen fra Namdalsprosjektet for velferdsteknologi, Håkon Overholt fra Steinkjers prosjekt for velferdsteknologi, Anna Størseth Lyngstad fra Ørlandets prosjekt for velferdsteknologi, Heidi Pallin Aaring fra Melhus' prosjekt for velferdsteknologi og Marianne Næsland Formanek fra Trondheim kommunes velferdsteknologisatsing.

Prosjektgruppen samarbeider med KS, Fylkesmannen i Trøndelag, digitaliseringsutvalget for Trøndelag (DiguT), meldingsutbredelsen i Trøndelag (Komut), Utviklingssenteret for hjemmetjenester og sykehjem og leverandørutviklingsprogrammet. Prosjektet har også en forankring til det nasjonale programmet for velferdsteknologi i regi av KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet.

Prosjektet har etablert et overordnet strategidokument og har som mål at alle kommunene i Trøndelag i 2021 har etablert velferdsteknologiske tjenester. Kommunene i fylket har ulike ståsted og prosjektet starter derfor med en kartlegging av aktivitet, muligheter og utfordringer. Med bakgrunn i kartleggingen vil det bli utarbeidet en prosjektplan.


Rapport Spørreundersøkelse til Trønderske kommuner

Grunnlaget for oppstarten av prosjektet ligger i strategidokumentet nedenfor.

Strategi for spredningsprosjekt velferdsteknologi i Trøndelag