Gjennomføringen av Torvet vedtatt

Illustrasjon av nye Torvet

Bystyret vedtok 31. august å bevilge 390 millioner kroner til fornyelsen av Torvet i Trondheim.

Arbeidet med byens største og viktigste byrom starter i løpet av høsten. Prosjektet omfatter hele torvflata mellom bygårdene samt Kongens gate fra Prinsenkrysset og bort til Nordre gate. I Munkegata avgrenses prosjektet i nord ved Burger King og i sør ved innkjøringen til Tinghusplassen bak Trondheim Torg.

Prosjektet finansieres med 84 millioner kroner i tilskudd fra Miljøpakken. I tillegg bidrar eksterne bidragsytere og eiere av infrastruktur på Torvet. 306 millioner kroner finansieres gjennom låneopptak.

Dette skal gjøres:

  • Hele torvflata får et solid og varig dekke i naturstein.

  • Utformingen skal være av høy kvalitet og understreke det storslagen ved Torvet, samtidig som det inviteres til hverdagsbruk.

  • Marked og arrangementer får gode forhold ved at golvet blir flatt og fleksibelt og får god teknisk infrastruktur.

  • Utformingen legger til rette for aktivitet, uteservering og handel i områdene inn mot bygningene, og disse skal være godt belyst.

  • Torvet får mange og gode offentlige sitteplasser.

  • Historien om byen og Torvet skal tas vare på ved at statuen, kompassrosen og soluret består. Disse elementene blir et naturlig midtpunkt på den åpne plassen.

  • Universell utforming skal ivaretas slik at det blir enkelt å orientere seg og bevege seg fritt uten å støte på hindringer.

05.09.2017