Designkonkurranse for hverdagsscene og møbler

Det er i sommer og høst gjennomført en designkonkurranse for scene, benker, bord, lyktestolper og andre bymøbler på Torvet. Målet med konkurransen er å gi politikerne et godt grunnlag når de snart skal avgjøre hvordan Torvet skal se ut i framtida. Det ble gjennomført en åpen prekvalifisering før konkurransen og 4 miljøer ble invitert til å levere forslag. Deltakerne laget i løpet av sommeren sine bidrag til Torvet. Oppgaven var ikke enkel, for Torvet er et sted hvor vi – med rette – setter høye krav til design og funksjon og kvalitet. Det ble levert flere gode bidrag og juryen har hatt en krevende jobb.

I samarbeid med vinneren av konkurransen vil kommunen arbeide videre med et forslag til utforming av Torvet. Med i dette arbeidet er også alle innspill kommunen har fått via media, nettsidene og workshopene på Torvet 6. juni. Det har i tilegg vært møter og samarbeid med flere ulike fagmiljø hvor det er kommet innspill og synspunkter som blir med i videreutviklingen av forslaget. Rapporten som beskriver forslaget for det nye Torvet utarbeides i løpet av november. Rapporten vil være grunnlag for politisk behandling og beslutning.

11.10.2012

Deltagerne i konkurransen er:

• AART Architects / BSAA Urban lab

• Askim/Lantto Arkitekter AS / Dronninga Landskap AS

• HUS Arkitekter AS / Multiconsult

• Reiulf Ramstad Arkitekter AS / landskapsarkitekt Thorbjörn Anderson

11.10.2012