VTA

Varig tilrettelagt arbeid

VTA - Varig tilrettelagt arbeid

VTA er et NAV-tiltak for personer med uførepensjon som vil bruke sin arbeidsevne og ha tilhørighet i arbeidsmarkedet.

VTA kan være et springbrett til ordinært arbeidsliv. Stavne samarbeider med bedrifter i mange bransjer og åpner muligheter for arbeidstilhørighet utenfor Stavne. Ansatte kan få permisjon i inntil 6 måneder for å prøve jobbmuligheter i en annen bedrift.

Interne arbeidsarenaer på Stavne er snekkerverksted og konteinermontering, Søm og skinn, Kantine og interne serviceoppgaver. Andre arbeidsoppgaver kan søkes tilrettelagt ut fra ønsker og interesser. I VTA er man arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven. Ansatte gis relevant opplæring innenfor det fag- eller yrkesområdet de jobber i.

VTA har tilbud om eget kursprogram og deltakelse i fysisk trening med veiledning. VTA deltakere kan også i samarbeid med sin veileder søke seg inn i kurs og opplæringsprogrammene i AFT.

Stavne har 20 VTA-plasser.

Kontaktperson Kenneth Urdshals, tlf: 91 11 25 90, e-post: kenneth.urdshals@trondheim.kommune.no

Yngvild Andersen, tlf: 48191415, e-post: yngvil.andersen@trondheim.kommune.no