Lærekandidater

LÆREKANDIDATER

Lærekandidat kan være et alternativ for de som vet det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev. Lærekandidat er en grunnkompetanse som kan bygges videre til yrkeskompetanse.

Lærekandidater inngår en opplæringskontrakt med Stavne. Det er ikke krav om at man må ha bestått fag på videregående skole. Læretiden er vanligvis på 2 år, og vi lager en individuell opplæringsplan med noen mål fra læreplanen i det aktuelle faget. Etter endt læretid avlegger kandidaten en kompetanseprøve.

På Stavne kan vi tilby lærekandidater plass i Trevare- og bygginnredningsfaget, Kjole- og draktsyerfaget, Logistikkfaget og Kokkefaget. Andre fag kan bli aktuelt, så ta kontakt!

Kontaktperson: Yngvil Andersen, T: 48 19 14 15, yngvil.andersen@trondheim.kommune.no