Kurs og aktiviteter

Jobbsone

På Jobbsonen kan du jobbe med å utvikle CV, utforme jobbøknader, forberede deg til jobbintervju og andre jobbrelaterte oppgaver. Du kan også utforske arbeids- og stillingsmarkedet, kartlegge eget nettverk, utføre interessekartlegging og ta digitale kurs på aiLæring.

Grunnleggende ferdigheter

Som grunnleggende ferdigheter regnes lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Disse ferdigheter er en forutsetning for å klare seg godt i arbeidslivet.

I AFT kan du få undervisning i det du trenger av grunnleggende ferdigheter for å lykkes i jobb. Innholdet i undervisningen tilpasses dine behov, og kan foregå både individuelt og i gruppe. Tilbudet kan også brukes til annen kompetanseheving, f. eks lese til teoriprøve for førerkort og forberedelser til eksamen.

Du kan gjennomføre Rådgiveren, som er en screening av lese- og skrive- og matematikkvansker, eller Veilederen Basis, som kartlegger grunnleggende ferdigheter innen norsk, matematikk og samfunnskunnskap for minoritetsspråklige.


Stavne samarbeider med Trondheim Voksenopplæringssenter (TROVO).

Digitale ferdigheter

I AFT kan du også få opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. Tilbudet består av kurs eller individuell bistand med tanke på å få den grunnleggende digitale kompetansen som kreves i arbeidslivet.

Dette kan innebære grunnleggende IKT-forståelse, hvordan bruke internett og e-post, bruk av digitale offentlige tjenester, samt sikker behandling og lagring av digital informasjon. Testverktøyet Digitaltesten brukes for å kartlegge digitale ferdigheter, og Digitalsjekken brukes for egenkartlegging av digitale erfaringer og vaner.

Personlig økonomi

Kontroll over egen økonomi gir større økonomisk frihet og færre bekymringer. Å miste kontroll over egen økonomi er tøft uansett om du tjener mye eller lite. Det kan ramme mange. Uforutsette ting skjer i livet; alt fra å miste jobben, bli permittert, samlivsbrudd, til at en pandemi snur opp ned på alt.

Å få orden i privat økonomi forutsetter basiskunnskaper om privatøkonomi og sunne økonomiske vaner. Stavne tilbyr kurs i personlig økonomi som tar for seg disse temaene. Kurset går over to uker, og undervisningen er variert og tilpasses deltakergruppa. Tema som gjennomgås er: økonomi på kort og lang sikt, kredittkortgjeld/lån, gode vs dårlige valg, trygd og pensjon, boligkjøp og arv, stønadssystem, forpliktelser og skatt, og avhengighetsproblematikk.


Individuell rådgiving

Økonomisk rådgivning og veiledning tilbys i tillegg individuelt. Stavnes rådgiver vil bistå praktisk i arbeidet med å få oversikt over situasjonen, lage betalingsplaner og kontakte kreditorer etc.

Kontaktperson: Mona Ulvin, tlf. 924 87 100, epost: mona.ulvin@trondheim.kommune.no

Kropp og sinn

Kropp og sinn er en helhetlig tilnærming til hvordan vi kan håndtere stress i forbindelse med helseplager, krevende relasjoner, arbeids- og hverdagsliv, samt utvikle vårt eget potensial.

Kurset setter fokus på hvordan vi kan få mest mulig ut av alle områder i livet, ved å lære hvordan vi i størst mulig grad kan få kropp og sinn til å spille på lag. Vi trener på hvordan vi bruker kroppen til å få mer energi og mykere muskler, og hvordan kroppsspråket vårt påvirker både oss selv og andre. Vi lærer om stresshåndtering, hvordan vi kan få bedre selvtillit, hvilken mat som er gunstig både for kroppen og lommeboka, hvordan vi kan legge til rette for best mulig søvnmønster, hva som gir økt mestring i forhold til konflikter og relasjoner, og hva vi selv kan gjøre for avspenning og påfyll.

URO

URO er et tilbud til deg som har ADHD/ADD, eller som tror du kanskje har det. URO er et gruppetilbud der du kan dele dine erfaringer med andre som har vansker med konsentrasjon, oppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet. Hva innebærer det å ha slike utfordringer - i skole, jobb og privat?

URO er ikke et tradisjonelt kurs. URO er bygd opp rundt samtaler, diskusjoner, filmer og andre innslag. Deltakernes egne erfaringer står i sentrum. Målet med URO er å synliggjøre løsninger og muligheter som kan gjøre det LITT enklere å leve med disse vanskene. Tema som tas opp er blant annet: Hva er ADHD? Utfordringer med ADHD, skole/utdanning, livsstil, relasjoner, arbeidsliv, tid, skam, kommunikasjon og behandling.

Plan A

Plan A er et tilbud til deg som ønsker å bli kjent med ulike aktivitets- og treningstilbud i byen, knytte sosiale kontakter og komme i form samtidig!

Stavne tilbyr deg personlig oppfølging fra en aktivitetsveileder til å komme i gang med trening og aktivitetstilbud som passer din helse og livssituasjon. Tilbudet er fleksibelt, og kan foregå individuelt eller i gruppe, både innen- og utendørs, og tar sikte på å gi hjelp til å finne en fritidsaktivitet i Trondheim. Her vil du få hjelp og veiledning ut fra interesser og ønsker, samt tilpasse aktivitet ut fra økonomi og geografisk plassering. Til tider kan det være til stor hjelp å starte opp med aktiviteter sammen med noen. Eksempler på dette kan være å ta en skitur/gåtur eller treningsøkt med aktivitetsveileder. På denne måten kan man få nye innspill og inspirasjon til videre aktivitet.

Ta grep

Står du fast i egne tanker, følelser og handlinger? Føler du deg iblant urolig, engstelig og utilstrekkelig? Ikke tro alt du tenker!

Er det slik i ditt liv akkurat nå? Du er ikke alene. Ubehagelige følelser, grubling og bekymring er en del av det å være menneske. På en eller annen måte strever vi alle, med ulik intensitet gjennom livet. Vi kan også ha tanker at dersom vi bare blir kvitt de ubehagelige tankene og følelsene, så vil livet bli optimalt.

ACT-metodikken kan gi deg noen verktøy på veien til å se nye muligheter og er basert på respekt, tillit og likeverd. Dette er et gruppebasert tilbud der målet er å se nye innfallsvinkler i livet. Tema er bl.a: selvledelse, motivasjon, hvordan sette seg mål og jobbe mot dem, og hvordan håndtere utfordringer på veien.