IPS

Individuell jobbstøtte

Individuell jobbstøtte (IPS)

IPS er en kunnskapsbasert oppfølgingsmetode som går ut på å hjelpe personer med psykiske lidelser og eventuell rusproblematikk til å komme i og beholde ordinært, lønnet arbeid.

Stavne har to IPS tiltak:

  • Jobbresept1 er et tiltak som NAV drifter i samarbeid med ST Olavs. Fretex og Stavne gjennomfører oppdraget. Jobbspesialister som jobber etter IPS metoden arbeider inn på avdelinger for rus- og psykiatribehandling på ST Olavs. Målet er å bistå pasienter i behandling ut i jobb. Fire av jobbspesialistene i tiltaket er ansatt ved Stavne og har sine arbeidssted ved henholdsvis DPS avd. Tiller og Nidaros og Klinikk for rus og avhengighetsmedisin på Øya.

Hver jobbspesialist skal ha oppfølging av ca 15 personer.

  • IPS Brygga er er prosjekt finansiert ved midler fra Helsedirektoratet. Tiltaket har tre jobbspesialister og metodeveileder. Jobbspesialistene jobber med IPS metodikk opp mot brukere fra henholdsvis Brygga og Tyrilistiftelsen, avdeling Høvringen hvor de også har sine arbeidssted.

Kontaktperson: Hrønn Thorisdottir, tlf. 96263575 hronn.thorisdottir@trondheim.kommune.no