IPS

Individuell jobbstøtte

Individuell jobbstøtte (IPS)

IPS er en kunnskapsbasert oppfølgingsmetode som går ut på å hjelpe personer med psykiske lidelser og eventuell rusproblematikk til å komme i og beholde ordinært, lønnet arbeid.

Stavne har i dag ett IPS tiltak:

  • IPS Brygga har to jobbspesialister og metodeveileder. Jobbspesialistene jobber med IPS metodikk opp mot brukere på Brygga. Hver jobbspesialist har oppfølging av ca 15 personer.

Kontaktperson: Avdelingsleder Brygga: Kristel Killie , kristel.killie@trondheim.kommune.no