Karriereveiledning

Arbeidsmarkedet krever arbeidstakere som kan takle endring og omstilling. Da er det viktig med evne til å tilegne seg ny kompetanse og tilpasse seg nye miljøer. Stavne vil fremme jobbsøkers bevissthet om eget ståsted og muligheter til endring og utvikling.

En jobbsøker har alltid et utgangspunkt i ferdigheter, holdninger, egenskaper og kunnskap.

Jobbveileder på Stavne kan bidra, gjennom samtale og bruk av ulike verktøy, til å bli kjent med jobbsøkers ståsted og sammen finne veier det er mulig å gå for å oppnå mål om arbeid.

For å nå egne mål er det viktig at jobbsøker selv er aktiv i lærings- og utviklingsprosessen.

Stavnes jobbveiledere har god kompetanse innenfor karriereveiledning.