Arbeidsforberedende trening

Arbeidsforberedende trening (AFT)


AFT er et tilbud til deg som ønsker å bli bedre kjent med dine muligheter på arbeidsmarkedet. Kanskje trenger du mer arbeidserfaring - eller helt ny kompetanse - for å finne din nye plass i arbeidslivet? Valgmulighetene er mange, men ofte kan det være vanskelig å vite hvilke valg man kan og bør ta. Helsemessige utfordringer kan også påvirke de mulighetene man ser. I AFT får du individuell veiledning og støtte underveis. Målet er at du skal finne den jobben som passer for deg. Noen ganger kan veien til målet gå via utdanning eller annen opplæring som fører til arbeid på lengre sikt.

Ved aktivt å utforske egne interesser og ressurser, øker sjansen for at du finner den arbeidsplassen som passer for deg. Gjennom karriereveiledning og interesseutforsking, kan du bli bedre kjent med ditt eget ståsted. I tillegg vil du få kjennskap til ulike veier det er mulig å gå for å kvalifisere seg til jobb. Stavne benytter kartleggingsverktøyet InFlow24, som er er et refleksjons- og samtaleverktøy for utforskning av ressurser, styrker og muligheter.


Innholdet i AFT skreddersys og tilpasses dine planer og behov. Du kan delta på ulike kurs og aktiviteter som er relevant for din situasjon, og planene kan justeres underveis. AFT kan vare inntil 12 måneder, men kan utvides ved behov. Du får en fast kontaktperson/jobbveileder, men vil også bli kjent med kursholdere og andre fagpersoner underveis.


Næringslivet i Trondheimsregionen er en viktig samarbeidspart for kvalifisering til jobb, og mange bedrifter i Trondheimsområdet samarbeider med Stavne om å rekruttere nye ansatte.

Hva kan AFT inneholde?

  • Kartlegging av kompetanse

  • Utforsking av interesser og preferanser

  • Kurs, opplæring og kompetanseheving

  • CV- og søknadsskriving, samt intervjutrening

  • Informasjon om arbeidsmarkedet i Trondheim

  • Utforsking av yrkesvalg gjennom jobbsmak og arbeidspraksis

  • Opplæring i et fag eller yrke i en bedrift

  • Få arbeidserfaring og økt kompetanse

  • Møte arbeidsgivere og bygge nettverk

  • Personlig veiledning på veien mot en lønnet jobb

Stavnes AFT-tilbud finner du i Hornebergveien 5 i Fossegrenda, men vi samarbeider også med Prima AS om RBK Ung i jobb, som holder til ved Lerkendal Stadion.

Ønsker du mer informasjon om AFT på Stavne? Stikk gjerne innom, eller ta kontakt på epost, telefon eller via sosiale medier. Du kan følge Stavne AFT på Facebook og Instagram.

Hvis du vil søke om plass i AFT på Stavne, så ta kontakt med din NAV-veileder.

Kontaktperson i AFT: Anita Hanebo (avdelingsleder), tlf: 97528250, anita.hanebo@trondheim.kommune.no