Avdelinger

Arbeidsrettede tilbud

Hvordan skaffer man seg jobb når man har ”hull i CV-en”? Hvilke krav og forventninger kan man møte i arbeidslivet? Hva slags opplæring kreves – og hvordan kan man få den? Og hvordan kommer man seg ut i jobb hvis man ikke har noen utdanning?

Målet med de arbeidsrettede tilbudene på Stavne er at du som er på vei ut i jobb skaffer deg de erfaringer og den kompetansen som kreves for å håndtere et omskiftelig arbeidsliv. I samarbeid med oss kan du kartlegge dine interesser, undersøke hvilke muligheter som finnes, og forberede deg på rollen som arbeidstaker. Stavne har et bredt sammensatt fagmiljø som kan bistå jobbsøkere i denne prosessen. Våre veiledere samarbeider tett med lokalt næringsliv og andre fagmiljø.

Ønsker du plass på et av de arbeidsrettede tiltakene på Stavne, så ta kontakt med din NAV-veileder.