Avdelinger

Tiltak/avdelinger

Hvordan skaffer man seg jobb når man har ”hull i CV-en”? Hva kreves for å få en jobb? Hvordan kommer man i kontakt med en arbeidsgiver? Hvilke krav og forventninger kan man møte i arbeidslivet? Hvilken opplæring kreves – og hvordan kan man få den? Og hvordan kommer man seg ut i jobb hvis man ikke har noen utdanning?

Formålet med arbeidsrettede tiltak er å utvikle kunnskap og ferdigheter som trengs for å håndtere de krav og forventninger man vil møte i et omskiftelig arbeidsliv.

Det kan være ulike årsaker til at man trenger bistand til å komme seg ut i jobb. Mange jobbsøkere har utfordringer som gjør at de trenger hjelp på veien.

Stavne har et bredt sammensatt fagmiljø som kan bistå jobbsøkerne. Våre kompetanseteam samarbeider med næringslivet og andre fagmiljø. Målet er lønnet arbeid.

Søknad om arbeidstiltak på Stavne gjøres gjennom lokalt NAV kontor.