Styret

Styret ved Stavne Trondheim KF

Styret har 7 representanter, hvorav 5 er oppnevnt av Bystyret i Trondheim, og 2 av de ansatte ved Stavne Trondheim KF.

I styrets møter har Rådmann i Trondheim kommune fast observatørstatus. I inneværende periode er det Kirsti Buseth som har denne funksjonen.

Styrets sammensetting i perioden 01.01.20 - 31.12.23 er:

Sissel Trønsdal (Ap) - styreleder

Nina Wikan (H) - nestleder

Inge Bjørnebekk (FrP) - styremedlem

Harald Sigurdson (SV) - styremedlem

Mia Småvik Rørdal (R) - styremedlem

Heidi Nordnes (ansatt) - styremedlem

Asbjørn Fretheim (ansatt) - styremedlem