Organisasjon

Organisasjon

Stavne Trondheim KF er blitt en tradisjonsbærer av tiltak rettet mot mennesker som av ulike grunner står utenfor arbeidsmarkedet.

Stavne bygger sitt arbeid på et humanistisk verdigrunnlag som innebærer en tro på at alle mennesker har ressurser i seg til personlig vekst. Vårt menneskesyn og etiske verdier er kanskje det som innvirker mest på den måte vi møter og behandler mennesker på. Stavnes verdigrunnlag er styrende for alt arbeid som utøves ved foretaket.

Stavnes verdier er:

Solid – vi leverer kvalitet

Raus – vi bryr oss

Spenstig – vi går nye veier


På Stavne har vi høy kompetanse og er sertifisert på flere fagområder. Vi er kvalitetsbevisst og vil gi våre deltakere alle de muligheter vi er kjent med, for at de skal kunne klare seg selv i ordinært arbeids- og samfunnsliv. For å få til et godt resultat har vi etablert et godt samarbeid vi med næringslivet og andre faginstanser.

Stavne er godkjent leverandør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. Våre arbeidsmarkedstiltak AFT og VTA har egne retningslinjer, både om hvem som kan søkes inn til tiltakene og krav til innhold i tiltaket. Stavne forplikter som tiltaksleverandør å etterleve kravene fra NAV.

Som kommunalt foretak inngår vi i Trondheim kommunes tjenestetilbud innen Helse og velferd. Vi er en viktig aktør for å gi de som står lengst fra arbeidslivet , en mulighet til å få tilhørighet i arbeidslivet.

Stavne har en egen produksjon av varer og tjenester. Vi påtar oss ulike oppdrag for vår eier Trondheim kommune og andre aktører både offentlig og privat og selger våre produkter ute i markedet.

Stavne er sertifisert innen kvalitetssikringssystemet Equass (Europian Quality of social services) som er et europeisk kvalitetssystem for velferdssektoren og er også sertifisert som Miljøfyrtårn.

Stavne følger regelverket og de krav som settes i forhold til personvern GDPR og har en egen personvernerklæring.

Brukerne ved Stavne medvirker i styring og drift av organisasjonen gjennom et brukerråd som består av brukerrepresentanter fra alle avdelingene . Brukerrådet møtes jevnlig og tar opp saker som angår tjenestetilbudet på Stavne.