Organisasjon

Våre oppdrag

Organisasjon

I tilleg til kartet over som viser virksomhetsområdene viser vedlagte organisasjonskart også den hierarkiske oppbyggingen av organisasjonen.

Stavne Trondheim KF er blitt en tradisjonsbærer av tiltak rettet hovedsakelig mot unge mennesker som av ulike grunner står utenfor arbeidsmarkedet. Les gjerne mer om vår historie, vårt formål og våre verdier.

Vi har høy kompetanse og er sertifisert på flere områder. Vi er kvalitetsbevisst og vil gi våre deltakere alle de muligheter vi er kjent med, for at de skal kunne klare seg selv i et stadig tøffere arbeidsmarked. For å få til et godt resultat samarbeider vi med andre faginstanser og næringslivet. Vi har etablert et godt fungerende nettverk.

Trondheim kommune

Som kommunalt foretak inngår vi i Trondheim kommunes tjenestetilbud. Vi er en viktig aktør for å gi de som står lengst fra arbeidslivet en mulighet til å få kontakt med Trondheims næringsliv. Vi har også en egen produksjon som både kommer andre kommunale enheter til gode og skaper et marked for byens befolkning.

NAV

Våre arbeidstiltak er basert på et nært samarbeid med NAV som er leverandør av potensiell arbeidskraft. Tiltakskategoriene AFT, VTA og IPS har egne retningslinjer både om hvem som er aktuelle søkere og om innholdet i tiltaket. Vi tilstreber å håndtere forventningene etter beste evne.

Equass

Equass er en europeisk sertifiseringstandard for arbeids- og inkluderinsbedrifter. Stavne har vært sertifisert så lenge ordningen har eksistert. Det foregår en resertifisering hvert annet år, med en ganske omfattende gjennomgang av våre mål, strategier, metoder, organisasjon og praksis.

Miljøfyrtårn

Stavne mener det er viktig å være en ansvarlig bedrift på mange måter også i forhold til miljø. For å vise det har valgt å sertifisere oss som en foregangsbedrift for miljø. Det innebærer bl.a. bevisst søppelhåndtering, innendørs klimatiltak og et godt arbeidsmiljø med sikker og minimal bruk av giftstoffer, farlig avfall og utslipp. Vi har tilrettelagt for miljøvennlig transport bl.a. ved bruk av el-biler og el-sykler og oppfordret ansatte til å benytte andre fremkomstmidler enn egen bil til og fra jobb.