Administrasjon

Administrasjon

Hrønn Thorisdottir Daglig leder

Telefon: 95 26 35 75

hronn.thorisdottir@trondheim.kommune.no

Bernt-Johan Meek Økonomi- og markedsleder

Telefon: 41 43 20 95

bernt-johan.meek@trondheim.kommune.no

Kenneth Urdshals HMS-konsulent

Telefon: 91 11 25 90

kenneth.urdshals@trondheim.kommune.no

Lars Bakketun Informasjons- og IT-konsulent

Telefon: 95 28 56 24

lars.bakketun@trondheim.kommune.no