Dagsverket

Dagsverket

Dagsverket er et lavterskel arbeidstilbud for personer som har eller har hatt rusproblemer. Vi gir tilbud om arbeid der arbeidsavtalen gjelder for én dag av gangen. Det er ingen krav om henvisning fra andre instanser. Den enkelte bestemmer selv hvilken dag og hvor mange dager han/hun vil jobbe.

Dagsverket er raus og inkluderende overfor nye brukere som ønsker å prøve en arbeidsdag. Vi har plass til 23 deltakere hver dag. Om det dukker opp flere, velges dagens deltakere ut ved loddtrekning.

Vi tilbyr:

  • Tilføring av ny kunnskap.

  • Opplæring og kursing av verktøy, førstehjelp, HMS, ol.

  • Arbeidsoppgaver som gir mestring, mening og gode opplevelser i hverdagen.

  • Åpnet og inkluderende miljø.

  • Brukermedvirkning gjennom allmøter der alle kan delta.

Sted, tid og lønn

  • Oppmøte på Dagsverket før kl.09.00. Adresse: Kongensgate 79.

  • Arbeidsdagen er fra kl. 09.30 til kl. 13.30. Det vil si 4 arbeidstimer inkludert matpause.

  • Lønn er på 250,- og utbetales etter endt arbeidsdag.

Vi har både offentlige og private kunder, noe som medfører stor variasjon i oppgaver. Disse tilpasses den enkeltes arbeidsevne. Eksempler på oppgaver er hagestell, trefelling, vedproduksjon, basse produksjon, varepakking, vaskeri m.m. Arbeidet står i fokus ved Dagsverket, men ved behov kan vi bidra med hjelp til å finne frem i det offentlige hjelpesystemet, samt veien til varig arbeid om det er målet.

Evalueringsrapport Dagsverket

Kontakt:

dagsverket.stavne@trondheim.kommune.no

Avdelingsleder: Øyvind Kihl (avdelingsleder), T: 48 27 08 01, oivind.kihl2@trondheim.kommune.no

For tjenester og produkter (bl.a. ved) - T: 91 10 15 75

Dagsverket vises i bybildet. Maling på gater og fortau på oppdrag for Miljøpakken i Trondheim.