Brygga

Brygga

Brygga er et arbeidsrettet rehabiliteringstilbud for personer over 18 år, som fullfører rusbehandling i døgnenhet eller mottar poliklinisk spesialisert behandling.

Brygga skal bistå den enkelte i å mestre eget liv uten avhengighet, i de ulike overgangene fra mellom tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og inkludering i ordinært arbeids- og samfunnsliv. Personer i målgruppe som er tilknyttet kommunalt mottaks og oppfølgingssenteret (MO) kan etter avtale benytte Brygga.

For å kunne motta et tilbud fra Brygga må man være i tilknytning til eller på vei mot jobb eller skole. Den enkelte må ha bostedsadresse i Trondheim kommune. Barn og pårørende kan også benytte Brygga.

Brygga har lokaler i Kjøpmannsgata 9, hvor vi tilbyr en godt tilgjengelig ARENA med åpningstider dag/kveld og annenhver helg. ARENA kan man benytte som et sted å være sammen med trivelige folk eller som utgangspunkt for en rekke ulike tilbud ved Brygga.

Man kan blant annet få tilbud om:

  • hjelp i forhold til arbeid og skole

  • hjelp med økonomi

  • samtaler og deltakelse i ulike grupper

  • kurs

  • ulike aktiviteter

Brygga samarbeider tett med ulike aktører innenfor hjelpeapparatet samt frivillige og byens næringsliv.

Tilbudene kan benyttes fritt. Personer som er i målgruppen kan gjerne ta kontakt med Brygga.

Kontakt:

brygga.stavne@trondheim.kommune.no

Avdelingsleder: Kristel Killie, (avdelingsleder), Telefon: 95 15 90 86/48 00 63 74, kristel.killie@trondheim.kommune.no