Arbeidsforberedende trening (AFT)

AFT - arbeidsforberedende trening

AFT er et tiltak med fokus på karriereveiledning og interesseavklaring, samt aktiviteter med sikte på kvalifisering til arbeidslivet. Gjennom arbeidspraksis kan man prøve seg ut i ulike bransjer, få opplæring i relevant yrke og kjennskap til arbeidslivets krav og forventninger.

Opplæring i basisferdigheter som lesing, skriving og matematikk kan inngå i tiltaksperioden. I samarbeid med utdanningssystemet kan det også etableres fagopplæringsløp med sikte på fagbrev eller kompetansebevis.

Valg av praksisplass gjøres på grunnlag av individuell veiledning og vurdering av hvor jobbmulighetene finnes. Stavne har samarbeidsavtaler med mange aktører og virksomheter i Trondheimsområdet. Eks: Byarkivet, Saupstadringen barnehager og Valentinlyst alders- og velferdssenter. Stavne kan også tilby arbeidspraksis i intern avdeling i en oppstartperiode innenfor: Kjøkken og kantine, Søm- og skinnarbeider, og Snekkerverksted.

Kontaktperson: Kjetil Røttereng (Fagkoordinatorer AFT), 95 30 60 00, kjetil.rottereng@trondheim.kommune.no