VTA

Varig tilrettelagt arbeid

VTA - Varig tilrettelagt arbeid

VTA er et NAV-tiltak for personer med uførepensjon som vil bruke sin arbeidsevne og ha tilhørighet på arbeidsmarkedet.

Sentrale arbeidsområder er snekkerverksted og konteinermontering. Andre arbeidsoppgaver kan tilrettelegges ut fra ønsker og interesser. I VTA er man arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven. Ansatte gis relevant opplæring innenfor det fag- eller yrkesområdet de jobber i.

VTA kan være et springbrett til ordinært arbeidsliv. Stavne samarbeider med bedrifter i mange bransjer og åpner muligheter for arbeidstilhørighet utenfor Stavne. Ansatte kan få permisjon i inntil 6 måneder for å prøve jobbmuligheter i en annen bedrift.

Stavne har fått tildelt 15 VTA-plasser.

Kontaktperson Kenneth Urdshals, tlf: 91 11 25 90, e-post: kenneth.urdshals@trondheim.kommune.no