INN

Flyktninger i arbeid

Stavne jobber på oppdrag fra INN, Introduksjonsprogrammet for flyktninger i Trondheim kommune, ved å bistå flyktninger med å komme ut i arbeid.

Dette gjør Stavne gjennom individuelt tilpasset praksis / jobb ut i arbeidslivet kombinert med korte arbeidsrettede kurs.

Kurs og praksis/jobb gjennom Stavne er samkjørt med norskopplæring ved Trondheim voksenopplæring.

Stavne har jobbet med to ulike kurs for Introduksjonsprogrammet med tilsammen 35 deltakere våren 2018 med gode resultater.

INN har bestilt ett nytt kurs for 10 deltakere høsten 2018.

Kontaktperson: Hrønn Thorisdottir tlf. 96263575 hronn.thorisdottir@trondheim.kommune.no