Flyktninger i arbeid

Stavne jobber på oppdrag fra INN, Introduksjonsprogrammet for flyktninger i Trondheim kommune, ved å bistå flyktninger med å komme ut i arbeid.

Dette gjør Stavne gjennom individuelt tilpasset praksis / jobb ut i arbeidslivet kombinert med korte arbeidsrettede kurs.

Kurs og praksis/jobb gjennom Stavne er samkjørt med norskopplæring ved Trondheim voksenopplæring.

Kontaktperson: Hrønn Thorisdottir tlf. 96263575 hronn.thorisdottir@trondheim.kommune.no