Arbeidsgivere

Rekruttering i samarbeid med Stavne

  • Stavne formidler jobbsøkere, som av ulike årsaker har vært ute av arbeidslivet, inn i ordinære jobber.
  • Stavne gir bedrifter mulighet til å rekruttere medarbeidere via utprøving i praksis og opplæring i bedriften.
  • Stavne gir råd og veiledning til arbeidsgiver og jobbsøker på veien før og etter ansettelse.
  • Stavnes jobbveiledere er lett tilgjengelige for jobbsøker og arbeidsgiver. Dette gir trygghet for alle parter.
  • Jobbsøkere har variert bakgrunn og kompetanse som din bedrift kan få god nytte av.
  • Ved å samarbeide med Stavne kan bedriften ta samfunnsansvar og få muligheten til å rekruttere nye, motiverte medarbeidere på en trygg og forutsigbar måte.

Stavne deltar i NHOs rekrutteringsstrategi Ringer i Vannet. Ringer i Vannet hjelper NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft. Vi kartlegger bedriftenes behov og finner riktig person til jobben. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid.

Kontaktperson: Terje Wold Aune, tlf: 93413808, e-post: terje-wold.aune@trondheim.kommune.no