Stavne Trondheim KF

Redusert aktivitet ved Stavne.

Aktiviteten ved Stavne er redusert av smittevernshensyn.

Vi har åpnet opp forsiktig noen av de interne arbeidstilbudene nå men fortsatt foregår det meste av all oppfølging digitalt. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Ta vare på deg selv og dine.


Annet

Gode resultater for IPS-arbeidet ved Stavne!

Stavne har fått nytt styre ved årsskiftet.


All vareutlevering ved Stavne må skje før kl. 15.00, mandag - fredag.

Stavne hjelper jobbsøkere ut i arbeid gjennom karriereveiledning, opplæring og arbeidspraksis i samarbeid med næringslivet.

Stavne driver arbeidsrettede rehabiliteringstiltak for de som trenger bistand på ulike livsområder.