Sommer i Trondheim 2022

Ferietilbud for barn og unge fra 1. - 10. trinn

Trondheim kommune samarbeider med ulike aktører om sommertilbud for barn og unge. Det vil bli tilbud om aktiviteter gjennom hele sommerferien.

Det vil være gratis å delta i alle aktivitetene.

Vi planlegger mange ulike aktiviteter. Aktivitetene skal gi barn og unge gode og morsomme sommerferieopplevelser som også gir muligheter for å lære noe nytt.

Programmet jobbes det fortsatt fortløpende med, og det vil bli lagt ut nye tilbud fremover mot sommeren.

Tilrettelegging

I Sommer i Trondheim skal alle barn og unge finne aktiviteter de har lyst til å være med på og det skal ikke være noen hindringer for at man kan være med på det man har lyst til. Hvis du lurer på om tilbudet passer for deg - kan du ta kontakt med oss på e-post: sommeritrondheim@trondheim.kommune.no , eller spørre kontaktpersonen i aktiviteten direkte.


Andre ferietilbud i Trondheim

Det finnes også ferietilbud som ikke er en del av Sommer i Trondheim, og som også er for barn, unge og voksne utenom grunnskolealder.

Trondheim kommune sin ferieside
Sommer Trondheim
TRD events

Ungfritid.no