Sommer i Trondheim

Ferietilbud for barn og unge fra 1. - 10. trinn

I sommer inviterer kommunen alle barn og unge fra 1. - 10. trinn til ferieaktiviteter!

Trondheim kommune har mottatt statlige midler til sommerskole for elever i grunnskolen, og det vil bli tilbud om aktiviteter gjennom hele sommerferien.

Det vil være gratis å delta i alle aktivitetene.

I samarbeid med ulike aktører planlegger vi mange ulike aktiviteter, fra dans, idrett, gårdsbesøk, fridykking og turer, til film, gaming, musikk, litteratur, teknologi og realfag. Aktivitetene skal gi barn og unge gode og morsomme sommerferieopplevelser som også gir muligheter for å lære noe nytt.

Programmet jobbes det fortsatt fortløpende med, og det vil bli lagt ut nye tilbud fremover mot sommeren.

Ledige plasser

Det er flere tilbud som har ledige plasser. Sjekk om du finner noe spennende i den uka du ønsker ferietilbud.

Noen utvalgte

Nye tilbud 09.07

  • Hengekøyetur, Brakka og Ristunet - Uke 28

  • Hengekøyetur, Klubben i Klæbu - Uke 28

  • Street Art-kurs, Ristunet - Uke 29

  • Street Art-kurs, Brakka - Uke 29

  • Street Art-kurs, Klubben i Klæbu - Uke 29

  • Fotokurs med Øivind - Uke 31

  • Skatekurs med Martin - Uke 31

  • Bowling - Uke 32

  • Håndballfredag i Utleirahallen - Uke 27-31

Tilrettelegging

I Sommer i Trondheim skal alle barn og unge finne aktiviteter de har lyst til å være med på og det skal ikke være noen hindringer for at man kan være med på det man har lyst til. Hvis du lurer på om tilbudet passer for deg - kan du ta kontakt med oss på e-post: sommeritrondheim@trondheim.kommune.no , eller spørre kontaktpersonen i aktiviteten direkte.


Smittevern

Sommer i Trondheim forutsetter at alle aktivitetene for barn og unge i sommer gjennomføres i tråd med gjeldende smittevernsregler i Trondheim kommune. Oppdatert informasjon finnes på kommunens nettside. Se også Folkehelseinstituttet sine nettsider for ytterligere informasjon om koronaviruset.


Sommer Trondheim

Det finnes også ferietilbud som ikke er en del av Sommer i Trondheim, og som også er for barn, unge og voksne utenom grunnskolealder. Trøndelag Idrettskrets har gått i spissen sammen med Idrettsrådet i Trondheim og SpareBank1 SMN og laget en portal for å samle aktivitet innen idrett, kultur og friluftsliv slik at det skal bli lettere for deg å velge aktivitet fra uke 25 til uke 32. Aktivitetene er for barn, unge og voksne. Kanskje finner du noe spennende på denne feriesiden også?