Prisdryss på Arendalsuka

Stavanger kommune tok hat-trick under Arendalsuka da de stakk av med tre jeve smartby-priser: Mobilitetsprisen - Norges smarteste by, Norges elbilhovedstad og kommunen som er best forberedt på klimaforandringer. Vi gratulerer!

Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunn- og næringsliv møtes til debatter, foredrag og nettverking. Smartbyene var godt representert med egne arrangement og smartby-skute.

Felles innsats gir resultater i Stavanger

Anerkjennelsen Stavanger mottok under Arendalsuka er et resultat av langsiktig strategisk arbeid i fellesskap. De siste årene har Stavanger kommunen blitt bedre til å teste nye arbeidsmetoder, involvere innbyggere og samarbeide mer mellom avdelinger og kommunegrenser. Gjennomgående i de tre prisene trekker juryen fram at Stavanger kommune lykkes med viktige aktiviteter på tvers av fagfelt i kommunen, og med regionale samarbeidspartnere.

Ordfører Christine Sagen Helgø mener at det er all grunn til å være stolt over utmerkelsene.

- Stavanger kommune utmerker seg fordi vi jobber sammen. Sammen internt i kommunen, sammen med nabokommuner og sammen med lokale partnere. Dette vitner om at hele kommunen har omfavnet satsingen på å bli en smartere by og tar i bruk ny arbeidsmetodikk. Godt jobbet, fastslår ordføreren.

Smart mobilitetsby

– Stavanger har utvist modighet og nytenking. Gjennom samhandling og helhetlig arbeid med areal, transport og by-/tettstedsliv har byen løftet mobiliteten i en mer bærekraftig retning. De deler sine erfaringer og får andre med, sier samferdselsminister Jon Georg Dale som delte ut Mobilitetsprisen under Arendalsuka.

Prisen ble delt ut av Statens vegvesen for å synliggjøre og spre kunnskap om alt det positive som skjer innen smart og bærekraftig mobilitet i byene. Prosjektene som løftes fram i Stavanger er satsningen på sykkel, sykkel-motorveien mellom Sandnes og Stavanger, HjemJobbHjem, elektriske busser, landets første eklektiske hurtigbåt, billettsystemet til Kolumbus, prioritere el-taxier i bestillingsløsninger og elbil-ladere i lyktestolper.

- Mobilitetsprisen er en pris vi mottar for summen av alle gode og innovative mobilitetsprosjekter i kommunen, et godt regionalt samarbeid krydret med kommunens modige satsning på smartby, sier smartbysjef Gunnar Crawford.

Forberedt på klimatilpasning

En stor nasjonal kartlegging gjennomført av forsikringsselskapet IF og CICERO Senter for klimaforskning kårer Stavanger til landets best klimatilpassede kommune. I den omfattende undersøkelsen svare kommunen på spørsmål hva den gjør for å tilpasse seg en villere og våtere værtype, med stadig mer klimarelaterte skader. Klimatilpasningstiltakene kan være alt fra tekniske tiltak (som vann og avløp), til administrative tiltak (som retningslinjer for hvor det er lov å bygge) og blågrønne tiltak (som grønne lunger, våtmark og vannspeil for å ta unna økt nedbør).

Norges elbilhovedstad

Takket være en offensiv satsing på nye ladepunkter og en helhetlig strategi for ladeinfrastruktur i Sør-Rogaland ble Stavanger for første gang kåret til Norges elbilhovedstad. Stavanger har vært nominert tidligere, men har måttet se seg slått av Oslo og Bergen. De siste årene har Stavanger jobbet systematisk internt og med eksterne partnere som Lyse og Stavanger parkering for å legge til rette for elbil i Stavanger. Ladestrategien inngår i arbeidet i både kommuneplanen og i klima- og miljøplanen som forteller at satsingen er godt forankret og langsiktig.