Arendalsuka 13. august

Innbyggerstemmen – nøkkelen til suksess!

Fungerer egentlig dagens demokrati?

Alle kjenner vi våre egne behov best, vi er eksperter på vårt eget liv. Men er vi alle eksperter på løsningene? En by har mange behov, og forventningene fra innbyggerne øker for å få delta mer aktivt i utviklingen. Dette blir stadig viktigere. For oss i kommunene krever det at vi må jobbe på nye måter for å få best mulig resultat. Byene og næringslivet har derfor en melding: Vi må bli bedre på å lage de gode løsningene sammen!

Hvordan kan innbyggerstemmen bli nøkkelen til suksess, i et samfunn der noen roper så høyt de kan, noen kommenterer på Facebook, andre skriver avisinnlegg, mens andre ikke sier noe i det hele tatt?

På Arendalsuka får vi besøk av Eva Sørensen som er professor i offentlig forvalting og demokrati ved Roskilde Universitet. Hun har gjennom en årrekke forsket på nye demokrati- og styreformer i den offentlige sektor i Skandinavia. I senere år har hun forsket på hvordan offentlige sektor kan bli mer innovativ. Med Eva i spissen inviterer Smartbyene til presentasjoner og dialog sammen med deg i salen om hvordan vi kan tilrettelegge for å få til bedre involvering med innbyggere og næringsliv.

Vi presenterer erfaringer fra Smartbyene, synspunkt og refleksjoner fra Eva Sørensen, og avrunder med en paneldebatt. Samtidig ønsker vi å engasjere dere i salen på hva som er viktig for å løfte fram innbyggerstemmen. Hva er viktig for deg?


Innlegg fra byene:

NARVIK – innbyggermedvirkning av barn og unge

Sammen med andre nordiske byer, har Narvik jobbet i to år, med over 700 barn, for å finne nye metoder for medvirkning. Prosjektet ledet av Nordisk ministerråd, KMD, helse, klima og miljødepartementet, avsluttes nå i 2019. De presenterer helt ferske resultater.


BÆRUM – Fornebupiloten og Bærums digitale innbyggerpanel

Et sentralt møtested og en katalysator som skal tilrettelegge, og gi frivillige en mulighet til å utvikle prosjekter. Rådmann i Bærum, Erik Kjelstadli, forteller om prosjektet.


TRONDHEIM – Innbyggerinvolvering som en integrert del av hvordan byene utvikles?

Vi ser en økende trend hvor demokratiet svekkes, hvor diskusjoner på digitale plattformer polariseres. Innbyggernes stemmer handler mer om hvem som skriker høyest, enn hva som sies. – Hva må kommuner gjøre for at flere skal bli en del av løsningen? Hvordan blir innbyggerne en integrert del av hvordan byen utvikler seg? Hvordan sikrer vi retten til å bli hørt, og holder fokuset på enkeltinitiativer som bidrar i riktig retning?

Smartbyene er et nettverk av 14 norske byer, hvor vi jobber tett sammen om å finne de beste løsningene med innbyggernes behov i sentrum.

Eva Sørensen

Professor i offentlig forvalting og demokrati, Roskilde Universitet


Munkehaugen kultursenter

(Arendal Rock klubb)


Munkegaten 4 , 4838 Arendal