Sandnes

Sandnes kommune er landets syvende største kommune med en ung befolkning som har hatt en stor vekst av innbyggere de siste årene. Dette setter krav til å løse kommunale oppgaver på en effektive måte samtidig som vi tilbyr tjenester med høy kvalitet. Dette mener vi at vi bør løse blant annet ved hjelp av proaktive digitale og innovative tjenester.

Fra 2019 etableres derfor enheten «digitalisering og innovasjon» i kommunen. Enheten skal server kommunen på tvers og har som ansvar å initiere og å følge opp prosjekter som har elementer av digitalisering, smartby, og innovasjon i seg. I forbindelse med kommunesammenslåing arbeider vi med ny strategi som omhandler digitalisering, smartby og innovasjon under ett, hvor det politisk er sagt at innovasjon er det mest sentrale for å kunne tilby bedre tjenester til våre innbyggere. Strategien skal gi en tydelig retning for nye Sandnes kommunes arbeid innen digitalisering, smartby og innovasjon samtidig som del skal vise sammenhengen mellom de tre. Forståelsen av dette mener vi er sentralt for å løse fremtidens utfordringer i Sandnes kommune.

Sandnes kommune deltar i Norwegian Smart Care Cluster og regionens nye Arena-prosjektet for Smart City i tillegg til en rekke andre lokale, regionale og nasjonale nettverk.

Fotograf: Tom Haga

Mobilitet

Sandnes er et mobilitetsnav i regionen. Vi er nå i ferd med å implementerer nye løsninger der kommunale biler er en del av en pool som et tillegg til kollektivtransport. Poolen kan brukes av ansatte både innen og etter arbeidstid, og også av innbyggere. Målet er å optimalisere bruken av eksisterende bilpark i kommunen og dermed gi mindre trafikk i byen og færre ansatte og innbyggere som trenger egne biler.

Wifi- og LORA-nettverk

Sandnes vil sammen med andre omkringliggende byer etablere WIFI og LORA-nettverk i samarbeid med Lyse. Dette vil gi gratis internettilgang til beboere og besøkende i sentrum, i tillegg til mulighetene LORA gir når det gjelder å samle data fra sensorer over hele byen.

Nye Sandnes kommune

Nye Sandnes kommune skal etableres i 2020 og består av Sandnes og Forsand kommuner. Den nye kommunen er en stor nasjonal og internasjonal turistattraksjon med ikoner som Preikestolen og Kjerag. Fokuset er på nye muligheter for å utvikle nyskapende, smarte og bærekraftige løsninger slik at turistnæringen vil vokse videre. En ny strategi for turisme vedtas i løpet av 2019.

Fotograf: Tom Haga

Kontakt:

Mette Fossan, rådgiver i rådmannens stab

Telefon: 91128357

Mail: mette.fossan@sandnes.kommune.no