Arkiv

Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte 15. januar: Utlysning av midler til innovative anskaffelser 2020

I løpet av 2020 vil Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyse ut til sammen inntil 105 millioner kroner til hver sin variant av innovative anskaffelser. Utlysningene gjøres i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) og Digitaliseringsdirektoratet.

Les mer og meld deg på

Stavanger kommune har oppsummert smartbyåret

Hvert halvår oppsummerer smartbyavdelingen i Stavanger kommune de viktigste leveransene og høydepunktene de siste seks månedene.

Les halvårsrapporten her

Stavanger lærer av Helsinki - tester ny metode for smidige anskaffelser

Konseptet "Agile piloting" har blitt testet og validert i Smart Kalasatama, Finland. Nå har konseptet nådd Stavanger og fått det lokale navnet Kvikktest. En kvikktest skjer i ekte omgivelser, med ekte mennesker der kommunen og næringslivet skal samarbeide om å eksperimentere seg fram til nye, smarte løsninger for innbyggerne.

Les mer om prosjektet her

Stavanger-erklæringen: Nasjonalt FN-nettverk for bærekraft

På 24 timer under Nordic Edge konferansen ble Stavanger-erklæringen utformet. Det betyr at fem kommuner som går sammen i et nasjonalt samarbeid med FN-organisasjonen UNECE. Målet er å utvikle og etablere en systematisk standard for implementering av FNs bærekraftsmål.

Disse kommunene deltar i nettverket: Trondheim, Stavanger, Ålesund, Asker og Bærum.

Bodø skal måle luftkvaliteten med nye sensorer

Bodø plasserer ut 11 sensorer for å måle luftkvaliteten i sentrum. Et av tiltakene for å redusere klimautslippene i Bodø, er å bidra til en endring av reisevaner gjennom individuell tilpasset informasjon. For kommunen åpner også ny teknologi opp for nye muligheter, og bidrar til at tjenestene til innbyggerne blir enda bedre. Les hele saken hos Bodø kommune

Smartbyene på Nordic Edge Expo 2019

Tusen takk til alle som kom innom standen vår på Nordic Edge Expo! Det var svært meningsfullt å møte nye personer fra næringslivet, ulike leverandører og andre offentlige aktører. Fokuset vårt på Nasjonalt veikart for smarte bærekraftige byer, var tydelig aktuelt for både offentlige og private. Vi tar gjerne imot flere henvendelser om det er interesse for å bli bedre kjent med oss, eller lære mer om veikartet.

Ta kontakt med anita@nordicedge.org

Stavanger kommune tok hat-trick under Arendalsuka

Mobilitetsprisen - Norges smarteste by, Norges elbilhovedstad og kommunen som er best forberedt på klimaforandringer. Vi gratulerer Stavanger kommune!

Les hele saken

Den nordiske smartby-modellen i Kina

Nordic Edge konferansen i Beijing, 9. og 10. april ble en begivenhetsrik opplevelse, både for de 350 deltakerne og for arrangøren. Nær hundre politikere, smartby-aktører og representanter fra privat næringsliv i henholdsvis Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island tok turen til Beijing for å utveksle smartby-initiativ og erfaringer med kinesiske myndigheter og privat næringsliv.

Les hele reisebrevet

Felles veikart for smarte byer

Mandag 25. mars 2019 inviterte DOGA kommuner, næringsliv og fagmiljø fra hele landet til samling i Trondheim for å definere hva en smart by er, og hva den betyr for samfunnsutviklingen. Målet er å lage et felles veikart for smarte byer i Norge.

– Veikartet skal være en ledestjerne for smart og bærekraftig utvikling av byer og kommuner i Norge, sier Malin Kock Hansen, prosjektleder DOGA.

Les mer om veikartet på DOGA sine nettsider.