Temaark: Møte Nye behov i ei ny tid

Trondheim fortettes, klimaet endres, nye aktiviteter oppstår, og publikum får stadig større forventninger til utformingen og tilretteleggingen av areal og anlegg. Dette medfører behov for å tilrettelegge og drifte areal og anlegg på andre måter enn det som tradisjonelt har vært vanlig.

Brøytet turvei

Å skape et aktivitetstilbud for grupper som mangler tilbud i dag, vil gi en folkehelsegevinst. Å utvikle tilfredsstillende og meningsfylte fellesarenaer og nærmiljøanlegg for barn og ungdom på fritiden, vil bidra til å etablere gode aktivitetsvaner for framtiden. Publikum etterspør nye typer anlegg som bl.a. klatrevegger og frisbeegolf, arealer til lokal matproduksjon i by, med mer. Det kan også være gevinster ved å se på sammenhengen mellom idrettsaktivitet og egenorganisert fysisk aktivitet.

Dette dokumentet illustrerer noen av de utfordringene som vi står overfor på bakgrunn av de endrede behovene, og er delt inn i følgende deler:

 • Konkurranse om arealene i en tettere by
 • Klima i endring
 • Nedgang i bestand av pollinerende insekter
 • Publikums forventninger til økt kvalitet og nye anlegg
 • Miljøvennlig transport
 • Viktige målgrupper
  • Barn og unge
  • Jenter
  • Studenter
  • Eldre
  • Etniske minoriteter
  • Egenorganiserte