temaark

Temaark er fagutredninger som går i detalj på ulike tema i plan for friluftsliv og grønne områder. Planens temaark er samlet i fire forskjellige utredninger, med en rekke delutredninger i hvert temaark.