Planens høringsinnspill

Høringsperioden (3 mai til 9 juni i 2017) er avsluttet. Plan for friluftsliv og grønne områder ble vedtatt i bystyrets møte 26. oktober 2017.

Planens høringsinnspill og svar på disse er oppsummert i tabellen under.

Kopi av Høringstabell - 14-7-17