7. Planens overordna grep

Planens overordna grep er en følge av planens strategier. Kapitlet beskriver overordna grep, forslag til tiltak, for å kunne gjennomføre strategiene og nå målene.