Plan for friluftsliv og grønne områder

På dette nettstedet finner du Trondheim kommunes plan for friluftsliv og grønne områder i digital form. Planen ble vedtatt i Trondheim bystyre 26. oktober, 2017.

For mange lesere gir den digitale innsynsportalen bedre tilgjengelighet og enklere lesning. Nettstedet inneholder hele planen, med hoveddokument, handlingsplan, kart, temaark og resultat av politisk behandling.

Feil på nettsiden kan meldes her.

PDF-versjoner av alle plandokumenter i planen kan i tillegg lastes ned her:

Vedlegg 1 - Plan for friluftsliv og grønne områder - 17-7-17.pdf
Plankart 1 - Overordnete grønne områder.pdf
Plankart 2 - Leke- og rekreasjonsområder.pdf
Handlingsdel - etter høring - 14-7-17.pdf
Temaark - Nye behov i en ny tid 17-7-17.pdf
Temaark - Kvaliteter - 17-7-17.pdf
Temaark - Grønne områdetyper 17-7-17.pdf
Temaark - Verktøy 14-7-17.pdf
Høringstabell - siste versjon 14-7-17.pdf