Plan for friluftsliv og grønne områder

På dette nettstedet finner du Trondheim kommunes plan for friluftsliv og grønne områder i digital form. Planen ble vedtatt i Trondheim bystyre 26. oktober, 2017.

I 2021 ble det påstartet revisjon av planarbeidet som følge av kommunesammenslåing med Klæbu og Trondheim kommuner. Innsyn og medvirkning for planrevisjonsarbeidet, finner du her.

For mange lesere gir den digitale innsynsportalen bedre tilgjengelighet og enklere lesning. Nettstedet inneholder hele planen, med hoveddokument, handlingsplan, kart, temaark og resultat av politisk behandling.

Feil på nettsiden kan meldes her.

PDF-versjoner av alle plandokumenter i planen kan i tillegg lastes ned her: