Kart

Kartet under viser anbefalt trasé med utgangspunkt silingsrapporten som er under ferdigstillelse. Kartet gir også mulighet til å vise alle de utreda traséalternativene som silingsrapporten tar stilling til.

Alle innspill som er levert via kartet eller på annen måte i perioden fram til 8. juni, vil systematiseres og vedlegges silingsrapporten som politikerne i Trondheim og Klæbu skal ta stilling til.