3. Reguleringsplaner

Oppstart av reguleringsplanarbeid vil bli i løpet av høsten 2018. Mer informasjon om dette kommer!