Arkiv

På denne siden finner du eldre nyhetesoppdateringer fra nettstedet som ikke er aktuelle lengre.

26.06.2018 - Innspillsperiode er ferdig og det jobbes med ferdigstilling av silingsrapporten

Innspillsperioden var ferdig den 08.06.18. Vi fikk innspill både via kartinnsynsløsningen på nidelvstien.no og på e-post. Totalt mottok vi 50 innspill knyttet til ulike traséalternativer. Det er vi godt fornøyd med!

Innspillene vil nå systematiseres og bearbeides som vedlegg til politisk sak om Silingsrapport for Trasealternativer - Nidelvstien. I saken vil vi anbefale overordna trasévalg for politikerne i Fellesnemnda for Klæbu og Trondheim. Innspillene som er avgitt bidrar til at vi kan gjøre bedre vurderinger i dette arbeidet og til at politikerne kan se hva som er viktig for de som har valgt å gi oss innspill.

Takk for gode og konstruktive innspill!

Under kan dere finne litt statistikk om innspillene som er avgitt:

28.05.18 - Åpent for å gi innspill på traséalternativer

Vi tar i mot innspill på utredningen av traséer fram til og med fredag 8. juni 2018!

Se denne kartløsningen, med mulighet for å gi innspill på ulike traséalternativer.

25.05.18 - Gjennomført folkemøte i Klæbu

Den 24. mai 2018 gjennomførte vi et åpent folkemøte i Klæbu om ny Nidelvsti og traséalternativer. Takk til alle frammøtte og for alle gode innspill!


22.05.18 - Folkemøte 24. mai:

Den 24. mai 2018, klokken 18-20.00 skal vi gjennomføre et folkemøte på Kulturhuset i Klæbu sentrum.

Hensikten med møtet er å informere om utredningen av forskjellige traséalternativer for Nidelvstien fra Nedre Leirfoss til Hyttfossen. I tillegg vil vi informere om mulighetene til å gi oss innspill på utredningsarbeidet via post, epost og via dette nettstedet.

Kartinnsynsløsning, med mulighet for å gi innspill på ulike traséalternativer, er lansert på nettstedet. På forhånd: takk for ditt innspill!

Vi håper at alle som berøres eller som er interesserte i prosjektet vil komme!


Sted for folkemøtet 24. Mai 2018: