Kommende nærturer

Prosjektet har som ambisjon å utarbeide to nærturer i året, fram til vi har etablert ti nærturer.

I 2020 er ambisjonen å ferdigstille Havsteinrunden, Nardorunden og Strindarunden.

Havsteinrunden