Kommende nærturer

Prosjektet har som ambisjon å utarbeide to nærturer i året, fram til vi har etablert ti nærturer. I 2019 er det bestemt at vi vil prioritere å utvikle og gjennomføre Tillerrunden, Leirfossrunden og Havsteinrunden. Kartleggingen på Tiller viste at mulighetene for to runder lå godt til rette. Derfor prioriteres tre runder i 2019.

Disse tre rundene vil vi utvikle i samarbeid med den lokale frivilligheten.

Havsteinrunden

Tillerrunden og Leirfossrunden