Mann om bord


 Er du en mann mellom 18 og 30 år? 

Synes du det kan være vanskelig å be om hjelp? Å vite hvem du skal spørre? Eller å orientere seg i systemet? 

I Mann om bord har vi samlet tre tjenester – Enhet for psykisk helse og rus, NAV og Kirkens Bymisjon –  for å gjør hjelpa litt enklere,  mer tilgjengelig og mer forståelig.  Hvis du tar kontakt med oss, får du kjapp respons og vil få tilbud om et lag med bred kompetanse. 

Kjenner du deg igjen eller kjenner noen, ta kontakt med oss her

Mann_om_bord_Storyreel_14.mp4

«Jeg ønsker å klare meg selv» 

Hypotesen er at unge menn ikke ønsker hjelp, men ønsker å klare seg selv. De ønsker dermed ikke kontakt med tjenestene, og har en negativ oppfatning av eksempelvis det å «oppsøke NAV». Det kan også være vanskelig for unge menn å se verdien av hjelpen, og de har lite tro på at å be om hjelp vil føre til en bedre situasjon for dem. 

«Jeg syns det er vanskelig å forstå systemet»

Det kommer frem at unge menn opplever «systemet» og tjenestene som lite oversiktlig. De syns det er vanskelig å finne frem og navigere i systemet, og dette understøttes ved at tjenestene selv opplever det som lite oversiktlig. Unge menn gir også uttrykk for at de opplever å ikke bli sett og hørt når de først tar kontakt med tjenestene. 

«Jeg klarer ikke å nytte meg av tjenestene»

Unge menn opplever at en del av dagens tjenester ikke er tilpasset dem, deres behov og forutsetninger. De syns det er krevende å møte det som er av krav og forventninger, og at det å mislyktes med for eksempel å møte opp på en avtale kan ha urimelig store konsekvenser for dem. De erfarer at dagens tjenester ikke gir dem opplevelse av mestring. 

«Jeg skulle kanskje tatt kontakt tidligere» 

Unge menn venter til tider for lenge før de tar kontakt for å få hjelp, når problemer har vokst seg store og det er gått en del tid. De opplever også at det kan ta lang tid før de får riktig hjelp, og at de må gjennom en del samtaler og tilbud før det kommer på plass noe som virkelig hjelper dem. Det kommer også frem at det kan ta litt tid før konsekvensene av et valg eller en hendelse – som for eksempel å falle fra videregående skole – virkelig kommer til syne.

Kjenner du deg igjen eller kjenner noen, ta kontakt med oss her