Ikke-kommunale lokaler

Her finner du oversikt over ikke-kommunale lokaler i Trondheim som kan lånes eller leies til kulturaktivitet.

  • På nettsidene til hvert enkelt lokale finner du kontaktinformasjon osv.
  • Ta direkte kontakt med eier/drifter om du ønsker å leie et lokale.
  • Kommunen kan ikke ta i mot henvendelser om lån/leie av ikke-kommunale lokaler.

Frivillige organisasjoner, idrettsklubber, kulturaktører, grupper og privatpersoner kan låne eller leie kommunale lokaler når kommunen ikke har behov for å disponere lokalene selv.

Les mer om utlån av kommunale lokaler

Denne nettsiden driftes av Trondheim kommune.

Har du tips til lokaler som burde vært med på denne listen, eller er noe feil? Kontakt booking@trondheim.kommune.no