Ikke-kommunale lokaler

Her finner du oversikt over ikke-kommunale lokaler i Trondheim som kan lånes eller leies til kulturaktivitet.

  • På nettsidene til hvert enkelt lokale finner du kontaktinformasjon osv.

  • Ta direkte kontakt med eier/drifter om du ønsker å leie et lokale.

  • Kommunen kan ikke ta i mot henvendelser om lån/leie av ikke-kommunale lokaler.

Frivillige organisasjoner, idrettsklubber, kulturaktører, grupper og privatpersoner kan låne eller leie kommunale lokaler når kommunen ikke har behov for å disponere lokalene selv.

Denne nettsiden driftes av Trondheim kommune.

Har du tips til lokaler som burde vært med på denne listen, eller er noe feil? Kontakt booking@trondheim.kommune.no