Mellom byen og elva

Åpen plan- og designkonkurranse for utforming av Kjøpmannsgata

Se de innkomne forslagene her!

ArtNodes.pdf
Veven.pdf
LANDARK.pdf
Kasta loss!.pdf
En refleksjon av tid, sted og menneske.pdf
Lag på lag, side om side.pdf
LAGÅND.pdf
Bro, håp og kjærlighet.pdf
Gnistfanget.pdf
Den grønne løper & signaturplassene.pdf
Kjøpmannsgata - allmenn og unik.pdf
Kjøpmannsparken - den grønne byruta.pdf
plug in.pdf
METAMORFOSE.pdf
LEVENDE BYSKULPTUR.pdf
From trademark to lifemark.pdf
DNA.pdf
suite cicignon.pdf
De 5 perler langs Nidelva og cicignons grønne vold.pdf
BRYGGEPROMENADEN.pdf
MELLOM BRYGGER OG BY.pdf
ny lesning.pdf
Med historien i ryggen og byen i front_A3.pdf
Byen langs elva.pdf
Grønn plan.pdf
Hidden Gem.pdf
Den urbane brygge.pdf
I ly av løvet.pdf

Trondheim kommune

Byplankontoret

Erlings Skakkes gt. 14

Trondheim

72 54 00 00