Jobb hos oss

Trondheim kommune

Tenk å ha en jobb som handler om å skape et godt liv for tusenvis av innbyggere.

Sammen jobber våre medarbeidere for at alle som bor i Trondheim skal ha det best mulig. Både nå og i fremtiden.

Trondheim kommune er den største arbeidsgiveren nord for Dovre. Vi består av om lag 15 000 medarbeidere som arbeider innenfor et bredt spekter av tjenesteområder. Her finner du informasjon om oss som arbeidsgiver, og du får møte noen av våre medarbeidere.

Tips til jobbsøkere

Skal du søke jobb hos oss? Sjekk lenken under for nyttig informasjon.

Tips til deg som søker jobb i Trondheim kommune

Menn i helse

Menn i helse er et prosjekt for menn mellom 25-55 år som mottar egnet ytelse fra Nav. Deltakerne får tittelen helserekrutt og det tilbys et komprimert utdanningsløp frem til fagbrev som helsefagarbeider.

Karrierekraft

I mentorprogrammet Karrierekraft kobles trainees til relevante mentorer i aktuelle yrker i kommunen. De får også mulighet til å gjennomføre et fagrelevant internship, som er en realisering av Trondheim kommunes mål om 50% økning av antall praksisplasser i perioden 2022-2025.

Jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Bli lærling

Trondheim kommune er Midt-Norges største lærebedrift.

Vi tilbyr gode læreplasser med engasjerte veiledere, kursdager og andre samlinger, lønn under utdanning og mulighet for praksis i utlandet i flere ulike yrkesfag. Vi ønsker å ha deg som kollega når du er ferdig med fagbrevet.

Ung i jobb

Ungdom mellom 16 og 18 år kan søke på fire ukers sommerjobb ved et helse- og velferdssenter (sykehjem eller omsorgsbolig) eller barnehage i vår kommune.

Det er søknadsfrist i mars hvert år.

Helt med!

Inkludering av personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidslivet.

Trondheim kommune tilbyr, i samarbeid med stiftelsen SOR, "Helt med - stillinger" på noen av våre enheter. Dette er stillinger for utviklingshemmede som kan kombineres med uføretrygd.

For nærmere opplysninger og ledige stillinger, se heltmed.no.