Jakobsli skole

Skolen planlegges med kapasitet for 700 elever, idrettshall og 7'er-baner. Formannskapet vedtok 2. februar 2016 at Jakobsli skole skal ligge rett sør for, og utenfor området som er satt av til boligbygging i kommuneplanens arealdel på Overvik, og at den skal stå ferdig i 2020.

Bakgrunnen for at det skal bygges ny skole her er behov for større skolekapasitet på grunn av økt boligbygging de siste årene. I tillegg er nye områder lagt ut for boligbygging i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel.

Den nye skolen skal avlaste Ranheim og Charlottenlund skoler. Inntil den nye skolen er åpnet brukes gamle Ranheim skole - den har navnet Jakobsli skole.

Informasjon som er publisert om Jakobsli skole:

Formannskapet i møte 27.06.2017, under sak FO 0078/17, besluttet å stoppe all prosjektering for Jakobsli skole fram til stadfestet reguleringsplan. Reguleringsplanarbeidet for Jakobsli skole pågår som planlagt.

Har du spørsmål knyttet til utbyggingen av Jakobsli skole?

Ta kontakt med prosjektleder Kari Overvik, Utbyggingsenheten Trondheim kommune.

kari.overvik@trondheim.kommune.no