Vinnerne er kåret!

Idékonkurranse om barnas framtidsvisjoner for gater og byrom


NÅR

fra 18. november 2019 - 15. januar 2020

HVA

Utstilling av idékonkurranse

HVOR

Bytorget i Erling Skakkes gate 14, Trondheim

Velkommen til utstilling av idékonkurransen barn i sentrum!

Her har studenter og nyutdannede illustrert hvordan Kongens gate øst, samt Cicignons plass og Skipakrok kan bli et bedre sted for barn og unge. Bidragene er basert på innspill vi har fått gjennom ulike medvirkningsmetoder med barn og ungdom.

Se alle de seks konkurransebidragene her!

Juryens kåringer

Juryen vil takke for alle bidragene og synes det er kommet inn mange gode forslag til hvordan området kan bli et godt sted for barn og unge. Vi ser at alle har satt seg inn i innspillene fra barn og unge og kommet med ulike kreative løsninger for å bruke dem. Juryen har kommet til den konklusjonen at det var to bidrag som utpekte seg ekstra og ønsker å dele ut en første og andreplass.

1.plass: Eventyrere - Vi oppdager byen!

Eventyrere–Vi oppdager byen_Plansjer.pdf
(Kun tilgjengelig på pc/mac)

Juryen er svært begeistret over bidraget. Planen for området er godt gjennomarbeidet med en god sammenheng i tillegg til at alle enkeltelement er gode og virker gjennomtenkt. Utformingen inviterer til fleksibel bruk gjennom hele året og er tilrettelagt for folk i alle aldre. Juryen liker særlig ideene om utekino, fontener, forskjellig type sitteplasser og synes de foreslåtte lekeapparatene er kreative. FNs bærekraftsmål er tatt hensyn til med tanke på både klima, lek og aktivitet, utdanning, innovasjon og ved at området gjøres tilgjengelig for alle.

Hensyn til overvann og takvann er ivaretatt gjennom vannrenner som utnytter vannet til lek. Juryen synes bidraget er veldig innovativt og bruker mye lys og farger til å gjøre området attraktivt.

Forslaget har høy grad av måloppnåelse og har tatt hensyn til mange av barn og unges innspill.

Kongens gate fremstår som en grønn gate som er attraktiv for alle, men spesielt for ungdommer. Trondheims historie synliggjøres godt. Byrommet på nordsiden av gata tilbyr også varierte aktiviteter som egner seg for ulike interesser og aldersgrupper. Både biblioteket og vitensenteret har fått en tydelig plass i gata gjennom bokbytting og lekeapparater som trigger fantasi og læring.

Bidraget viser godt hvordan byrommet Cicignons plass og Skipakrok kan bli en helhetlig, trygg og spennende plass. Plassen egner seg for alle aldersgrupper, men spesielt barn, og det store utvalget av aktiviteter, gjør at man ønsker å dra dit flere ganger. Plassen gjøres attraktiv gjennom god tilrettelegging for aktiviteter i gjennom hele året. Plassens historie blir også godt formidlet gjennom utformingen. Juryen liker spesielt godt løsningene som er gjort med sitteplassene, ved at de er utformet som små vikingskip.

"Eventyrere- vi oppdager byen!" består av:

Øystein Aamli Gagnat (f. 1992), masterstudent ved Bergen Arkitektskole (BAS), uteksamineres i 2021.Prathepa Kirubaharan (f. 1992), master i landskapsarkitektur ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU), uteksaminert i 2016, landskapsarkitekt for Norconsult (Oslo).Ina Devik (f. 1986), master i landskapsarkitektur ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU), uteksaminert i 2016, landskapsarkitekt for Arkitektgruppen Cubus (Bergen) - for tiden i permisjon og følger et ettårig studieløp ved Tokyo University of the Arts i Japan.Malin Kleiva (f. 1986), mastergrad i Design ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), uteksaminert i 2017, grafisk designer.

2.plass: En leken by

En leken by_plansjer.pdf
(Kun tilgjengelig på pc/mac)

Juryen ønsker å dele ut andreplassen til et bidrag vi liker svært godt. Det har høy grad av måloppnåelse, og det viser hvordan man kan oppnå variert lek for ulike aldersgrupper, og hvordan området kan bli attraktivt til alle de fire ulike årstidene og gjennom hele døgnet.

Bidraget er fremtidsrettet og forslaget tar hensyn til klimaendringene ved gode løsninger for håndtering av overvann.

FNs bærekraftsmål er også ivaretatt spesielt gjennom at forslaget skal være til for alle og utjevner forskjeller.

Juryen mener forslaget har veldig mange gode ideer, spesielt med tanke på Cicignons plass. Dette gjelder spesielt sandstranda med en dam som kan bli til skøytebane og soppene som har mange ulike aktivitetsmuligheter og er med på å gjøre plassen fargerik. Dette er løsninger som kan brukes på forskjellige måter, og gjør plassen attraktiv hele året.

For Kongens gate liker juryen godt ideen om slenghusker som man kan leke seg gjennom gata på. Det er også et bra grep å dra biblioteket ut i gata og gjøre det mer synlig og tilgjengelig gjennom en litteraturpaviljong. Gata fremstår som grønn og tilbyr masse aktivitet.

“En leken by” består av:

Nanna Wensaas, 23 år, arkitektstudent ved NTNU, uteksamineringsår 2022Susann Klubben, 22 år, arkitektstudent ved NTNU, uteksamineringsår 2022Nora Marie Tyldum Lunøe, 22 år, arkitektstudent ved NTNU, uteksamineringsår 2022Tuva Eidsten, 22 år, arkitektstudent ved NTNU, uteksamineringsår 2022Lars Gustav Rogne, 22 år, arkitektstudent ved NTNU, uteksamineringsår 2022

Publikumsfavoritten: Eventyrere - Vi oppdager byen!

I tillegg til juryens kåringer ble det også kåret en publikumsfavoritt, og vinner av 10 000 kroner.

Det bidraget som gikk av med flest stemmer fra barn og ungdom i løpet av utstillingsperioden 1. november til og med 11. november 2019 var nummer 5: "Eventyrere- vi oppdager byen!", som også var juryens favoritt.

"Eventyrere- vi oppdager byen!" består av:

Øystein Aamli Gagnat (f. 1992), masterstudent ved Bergen Arkitektskole (BAS), uteksamineres i 2021.Prathepa Kirubaharan (f. 1992), master i landskapsarkitektur ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU), uteksaminert i 2016, landskapsarkitekt for Norconsult (Oslo).Ina Devik (f. 1986), master i landskapsarkitektur ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU), uteksaminert i 2016, landskapsarkitekt for Arkitektgruppen Cubus (Bergen) - fortiden i permisjon og følger et ettårig studieløp ved Tokyo University of the Arts i Japan.Malin Kleiva (f. 1986), mastergrad i Design ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), uteksaminert i 2017, grafisk designer.
Cicignons plass - Hjertekammeret
Skipakrok - Sølvskatten
Kongens gate - Kongsåren


Trondheim kommune

Byplankontoret

Erling Skakkes gt. 14

Trondheim