Idékonkurranse

Barnas framtidsvisjoner for gater og byrom


NÅR

4. september - 22. oktober 2019

HVA

Idékonkurranse

FOR HVEM

Studenter og nyutdannede

Velkommen til åpen idékonkurranse for studenter og nyutdannede, for utforming av Kongens gate, Skipakrok og Cicignons plass - basert på barn og unges innspill og ønsker!


Trondheim skal være en by der det er lett å trives! Det skal være en by der det er godt å vokse opp, utvikle seg og ta del i utviklingen av byen. Om vi skal få til det, må vi sette barn i sentrum, og ta meningene til barn og unge på alvor.


Hvorfor gjør vi dette?

Vi i Trondheim mener barn og unges stemmer er helt sentrale når vi skal lage en god by. Vi har som mål at barn, ungdom og barnefamilier skal bo og trives i sentrum.

Med bakgrunn i Trondheim kommunes arbeid med ny plan for sentrumsutvikling og kommunens egen byromsstrategi, har behovet for fokus på dialogen med barn og unge om byutvikling pekt seg ut. Kommunaldepartementets Plansatsning for større byer har gitt kommunen ekstra midler til å utvikle et prosjekt på dette. Vi har laget og testet ut morsomme metoder for deltakelse i byutvikling i forbindelse med blant annet oppfinnerfestivalen Maker Faire, og vi ønsker å fortsette med involverende og spennende metoder tilpasset målgruppen også i videre byutvikling. Mer info


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Trondheim kommune

Byplankontoret

Erling Skakkes gt. 14

Trondheim