G Suite for Education

Ofte Stilte Spørsmål (OSS)

for foresatte i trondheimsskolen

Her vil du som foresatt finne noen av de viktigste svarene som du lurer på i forbindelse med at ditt barn har en G Suite for Education-konto


Spørsmål: Hva er G Suite for Education?

Svar: G Suite for Education er en skytjeneste levert av selskapet Google. Denne tjenesten inneholder skybasert tjenester som tekstbehandling, regneark, presentasjonsverktøy, e-post, kalender med mer. Ved å implementere G Suite for Education i trondheimsskolen vil elevene og lærerne kunne dele, samarbeide, skape og kommunisere fra hvilken som helst utstyr, både på skolen og hjemme, så lenge man har tilgang til internett. Det å benytte G Suite for Education har ingen kostnad for elevene.

Spørsmål: Hva er en Chromebook?

Svar:

En Chromebook (bærbar PC) / Chromebox (stasjonær PC) er en PC som er standardutstyret til elevene i trondheimsskolen. Tidligere ble det benyttet Windows-PC-er Dette er en maskiner som ikke kjører Windows, men Chrome OS – et operativsystem som i stor grad er en nettleser (Chrome). Ideen er at det aller meste kan gjøres via en nettleser og at innholdet lagres i nettskyen.

Denne PC-en kan også kjøpes privat i de fleste vanlige elektronikkbutikker.

Spørsmål: Er mitt barns personopplysninger sikret og beskyttet?

Ja. Ditt barns G Suite for Education-konto er opprettet av Trondheim kommune og er beskyttet via flere avtaler mellom Trondheim kommune og Google. Trondheim kommune vil være eier av all elevdata. Les mer

Google kan ikke selge eller dele personopplysninger som er lagret i løsningen med tredjepart. Det er beskrevet noen unntak i personvernreglene til Google. Det er tilfeller der elevene ber om at informasjon deles, eller når loven krever at Google deler opplysningene, bortsett fra under de få sjeldne omstendighetene som er beskrevet i Google Apps-avtalen og personvernreglene til Google, for eksempel når eleven ber oss om å dele informasjonen, eller når loven krever at Google gjør det. Les mer

Utfyllende informasjon

Privacy & Security Information

The resources below are the source for answers related to common privacy & security concerns:


Spørsmål: Kan mitt barns data blir samlet, brukt og/eller analysert for reklame?

Svar: Nei. G Suite for Education-tjenestene vil ikke samle eller bruke dataene til elevene i reklameøyemed. Les mer

Spørsmål: Blir mitt barn utsatt for reklame i G Suite for Education?

Svar: Når elevene er logget inn i trondheimsskolen sin G Suite for Education-konto vil de ikke se noe reklame når de bruker G Suite for Education sine kjernetjenester.

Spørsmål: Hvem skal mitt barn kontakte dersom hun/han ikke får logget seg inn på sin G Suite for Education?

Svar: Elevene må kontakte sin lærer som igjen vil kontakte en av ressurspersonene på skolen.

Spørsmål:Jeg kan ikke motta/sende noen e-post fra/til mitt barns G-mail-konto. Hvorfor ikke?

Svar: Dette skyldes en begrensning som Trondheim kommune har bestemt. Det kan kun sendes e-post mellom elevene og til ansatte i skolen.

Spørsmål: Hvem skal mitt barn eller vi som foresatte kontakte for å rapportere om misbruk eller bekymring ved bruk av G Suite for Education?

Svar: Kontakt med skolen umiddelbart eller send epost til fagenhet-OU.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål:Hvem er ansvarlig for det som blir gjort med en G Suite for Education-konto knyttet til trondheimsskolen?

Svar: Den enkelte elev (kontoeier) er selv ansvarlig for det som blir gjort på den enkeltes konto. En G Suite for Education-konto må sees på som en utvidelse til det som skjer i klasserommet og de regler som gjelder der. Disse ordensregler gjelder også i G Suite for Education. Les mer om kommunens ordensregler og IKT-reglement.

Spørsmål: Vi ønsker privat å kjøpe en Chromebook til vårt barn. Hva anbefaler dere?

Svar: Her kan dere får gode tips:

https://www.google.com/chromebook/find/#/

Spørsmål: Hva skjer med det mitt barn har lagret i G Suite for Education når hun/han slutter i 10.trinn eller flytter ut av Trondheim kommune?

Svar: Disse dataene vil etterhvert bli slettet, men før barnet ditt slutter så kan hun/han selv hente ut eller overføre filene / e-postene sine. Det finnes to metoder for å gjøre dette på:

Metode 1: for deg som har en privat google-konto

Metode 2: for deg som ikke har en privat google-konto

PS: En privat google-konto kan opprettes her. (barnet må være over 13 år)

Spørsmål: Mitt barn skal flytte til en annen skole innad i Trondheim kommune. Hva skjer med G Suite for Education-kontoen?

Svar: Hun vil beholde kontoen. Det vil si at både brukernavnet og passordet er det samme og i tillegg vil hun beholde alt det hun har lagret.