Helse- og Arenabygg langrenn

Det gamle langrennsbygget i Granåsen er revet og arbeidet med nytt Helse- og arenabygg er igangsatt.

Helse- og arenabygg vil inneholde rom egnet for avvikling av konkurranser på alle nivåer, sommer og vinter. Det er lagt stor vekt på sambruk i bygget og høy utnyttelsesgrad både på dagtid og kveldstid. Arrangement av ulike typer er en viktig premiss for utforming av bygget. Fasiliteter for større idrettsarrangement (hovedvekt på nordiske grener og skiskyting) er vektlagt i utformingen. De samme lokalene tilfredsstiller behovene til hovedbrukere på i hverdager. Leietakere er Trondheim kommune v/Trondheim bydrift og Enhet for fysioterapitjeneste og Sør-Trøndelag skikrets. På ettermiddags- og kveldstid tar idretten over bruken av bygget, med tilgang til arealer for deres behov.

Det gamle arenabygget, som bestod av gjenbrukte brakker etter Lillehammer-OL i 1994 ble revet høsten 2018.

Det nye Helse - og arenabygg langrenn skal inneholde rom egnet for støttefunksjoner for avvikling av konkurranser på alle nivåer, sommer og vinter. I tillegg legges det til rette for at bygget skal brukes så mye som mulig både på dag- og kveldstid på hverdagene.

Det legges stor vekt på sambruk i bygget. Hovedbrukere er planlagt å være Trondheim bydrift, Friskliv og Mestring (FLM) og Sør-Trøndelag skikrets. I tillegg har arrangement av ulike typer vært en viktig premissgiver for forslaget til utforming av bygget. Fasiliteter for større idrettsarrangement med hovedvekt på nordiske grener og skiskyting er også sentrale for utformingen. Disse aktørene har behov for lokaler som gjensidig vil utfylle hverandre. FLMs tilbud foregår på dagtid. Nødvendige lokaler for FLMs drift kan anvendes av lag og organisasjoner på ettermiddag og helg samt ved større arrangement.