Pågående prosjekter

Det er flere pågående byggeprosjekter i Granåsen idrettspark:

Fremdrift - pågående prosjekter

2020 og senere:

Helse- og Arenabygg ferdigstilles til 1. januar 2020

Flere prosjekter er under planlegging, blant annet hoppanlegg, veg og infrastruktur.

2019:

Langrennstrasé Granåsen øst ferdigstilles (anleggsperiode 2018-2019)

Langrennstrasé Granåsen vest ferdigstilles (anleggsperiode 2019)

Langrennstrasé Litjåsen utprøves

2018:

Arenabygg langrenn revet