Møter og konferanser

Dialogkonferande 5. april 2017

Foredragene

Ola By Rise: Innledning

Hilde Bøkestad: Byens visjon

Geir Paulsen: Utbygging Granåsen

Hilde Sætertrø: Innovative anskaffelser

Silje Salomonsen: Miljømål

Kristina Brend: Teknologiplan Granåsen

Rekker ut hendene til private aktører

Trondheim kommune vil ha næringslivet med på laget når Granåsen skal planlegges og bygges ut.

Utbyggingsprosjektet i Granåsen nærmer seg hoppkanten, og kommunaldirektør for kultur og næring, Ola By Rise, vil helst ikke hoppe alene.

- Nei, kommunen klarer ikke dette alene. Kommunen skal selvsagt investere, og det kommer statlige midler, men vi trenger flere med i dugnadslaget, sier By Rise.

- Her er det masse muligheter. Vi har en spektakulær arena i Granåsen. Med et enormt potensial. Her kan vi skape en vinn-vinn-situasjon for mange, understreker han.

Onsdag arrangerte Trondheim kommune dialogkonferanse i Granåsen med private næringslivsaktører i Trondheim.

- Vårt mål er å få flere med i et samarbeid om Granåsen. Og vi håper på ideer og innspill. Ingen ting er avgjort. Alle muligheter er åpne, sier Geir Paulsen, som leder utbyggingsprosjektet.

Målet er at Granåsen skal bli et nasjonalt kompetansesenter på mange områder, med internasjonale perspektiver. Geir Paulsen og VM-sjef Guri Hetland la fram mange tanker og konsepter for hva som er mulig i Granåsen.

Et oppgradert idrettsanlegg står selvsagt sentralt i framtidas Granåsen, og det skal utvikles et anlegg som skal brukes ut over de få dagene et ski-VM varer. Paulsen ser for seg at utbyggingen kan starte sommeren 2018, og at langrennsfasilitetene blir prosjektets første fase. Planen er at hoppanlegget kommer i fase to.

- Det er muligheter for privat involvering allerede i de første fasene, for eksempel i forbindelse med arenabygg og senterbygg. Men hovedfokuset på private samarbeid ligger nok på fase tre og fire, hvor vi ser for oss mange ulike fasiliteter, som passer inn i morgendagens Granåsen, sier Paulsen.

Granåsen skal også bli et utstillingsvindu for Teknologihovedstaden Trondheim. Det utarbeides nå en egen teknologiplan for området.

- Granåsen kan bli en plattform for utvikling av ny teknologi, sier Kristina Brend i NxtMedia, som er involvert i dette arbeidet.

Tanken er at Granåsen skal være en Smart arena hvor ny idrettsteknologi tas i bruk og en Living lab for uttesting av morgendagens teknologi.

Hilde Sætertrø, som er prosjektleder i Nasjonalt program for leverandørutvikling i NHO Trøndelag, poengterer at Trondheim er god på innovasjon, og at kommunen for mange bør være en god samarbeidspartner.

- Vi er i mulighetsrommet nå, og her er det viktig med dialog. Det er avgjørende at behov og utfordringer blir formidlet til alle i markedet som kan være interessert i å delta i Granåsen-prosjektet.

I etterkant av dialogkonferansen vil det bli gjennomført møter mellom Trondheim kommune og interesserte private aktører.