Dette skjer nå

Omfang utbyggingsfase 3

Sommeren 2023 startet arbeidene med bygging av fotballhall i den gamle sivilforsvarsleiren. Hallen skal etter planen stå ferdig før jul 2024. (Illustrasjon: Asplan Viak)


 Omfang utbyggingsfase 2

Bystyret i Trondheim kommune vedtok denne delen av utbyggingsprosjektet i bystyremøte 25. mars 2021. Hoppanlegget med tilliggende uteområder utgjør den tyngste delen i utbyggingsfase 2. I tillegg inngår ny skibru til Litjåsen, og flytting av skiskytterstadion.  (Foto: Dronetjenesten, Trondheim eiendom)