Valentinlyst

Byliv

Valentinlyst_byliv.pdf

Midtpunktet på Valentinlyst er butikksenteret. Her finner man et større handelstilbud, spisesteder, treningssenter og flere helsebedrifter. Mange vil definere dette som sentrumsområdet, men det finnes også tilløp til et mindre sentrumsområde litt lengre sør, i Magnus Berrføtts veg, der det er to restauranter og et par andre bedrifter.

Det finnes flere nærmiljøannlegg og lekeplasser, men ingen større idrettsannleg. Det er muligheter for nærtur i området, men ingen tilknytning til marka eller større grøntområder. Det er heller ikke parkarealer som er tilrettelagt for opphold her, men potensiale for dette finnes i grøntarealet mellom kong øysteins veg og sintef.

På Valentinlyst ligger det et sykehjem, et helse- og velferdssenter, og et habiliteringssenter.

Nærmeste barneskole er Eberg skole og nærmeste ungdomsskole er Blussuvoll skole. På tyholt ligger også Strinda videregående skole.

Tyholt huser mange arbeidsplasser ettersom flere store bedrifter, et forskningsanlegg og NRK Trøndelags hovedkontor ligger her.

Møteplassene på stedet ligger i hovedsak i tilknytning til inngangene til senteret og helse- og velferdssenteret. Det finnes mindre områder som er opparbeidet som oppholdssteder, men alle disse preges av store parkering- og veiarealer.

Møteplass ved inngangen til senteret
Parkering ved inngangen til senteret
Mer parkering
Grønt og lekeområde i Bromstadenga borettslag
Få utendørs oppholdsplasser
Gode muligheter for nærtur
Restaurant i Magnus Berrføtts gate
Kart som viser kommunens plan for friluftsliv og grønne områder.
Kartet viser også lekeplasser og nærmiljøannlegg, og underdekning på disse.
Funksjonsfordeling

Kartlegging og analyser av deltema


Samlet analyse


Historiske verdier


Natur og landskap


Byform og bystruktur


Mobilitet


Byliv